https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-NLX7XZWXDL Hakkımızda | İstanbul Kahve

Hakkımızda

GENEL AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (Kanun olarak anılacaktır) 10. maddesine göre; kişisel verilerin elde edilmesi sırasında veri sorumluları veya yetkilendirdiği kişilerce, ilgili kişilerin bilgilendirilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda:
İstanbul Kahve İthalat Sanayi Ticaret Limited Şirketi (şirket olarak anılacaktır), veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi işlemektedir.
Şirketin işlediği veri kategorileri aşağıdaki gibidir:
Kişisel Veri Kimlik (ad soyad, anne – baba adı, anne kızlık soyadı, doğum tarihi, doğum yeri, medeni hali, nüfus cüzdanı seri sıra no, tc kimlik no vb.),
İletişim (Adres no, E-posta adresi, İletişim adresi, Kayıtlı elektronik posta adresi (KEP), Telefon no vb.),
Özlük (Bordro bilgileri, Disiplin soruşturması, İşe giriş belgesi kayıtları, Mal bildirimi bilgileri, Özgeçmiş bilgileri, Performans değerlendirme raporları vb.),
Hukuki işlem (Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, Dava dosyasındaki bilgiler vb.),
Müşteri işlem (Fatura, senet, çek bilgileri, Talep bilgisi vb.),
İşlem güvenliği (IP adresi bilgileri, İnternet sitesi giriş çıkış bilgileri, Şifre ve parola bilgileri vb.),
Finans (Bilanço bilgileri, Finansal performans bilgileri, Kredi ve risk bilgileri, Malvarlığı bilgileri vb.),
Mesleki deneyim (Diploma bilgileri, Gidilen kurslar, Meslek içi eğitim bilgileri, Sertifikalar, Transkript bilgileri vb.),
Görsel ve işitsel kayıtlar
Özel Nitelikli Kişisel Veri Sağlık Bilgileri (Engellilik durumuna ait bilgiler, Kan grubu bilgisi, Kişisel sağlık bilgileri, Kullanılan cihaz ve protez bilgileri vb.),
Ceza Mahkûmiyeti Ve Güvenlik Tedbirleri (Ceza mahkumiyetine ilişkin bilgiler, Güvenlik tedbirlerine ilişkin bilgiler vb.)

Kişisel verileri işlenen kişiler aşağıdaki gibidir:
Kimlik Hizmet Alan Kişi/Müşteri Yetkilisi Ve Çalışanları
Çalışanın Aile Bireyleri
Çalışan Adayı
Çalışan
Hissedar/Ortak
Tedarikçi Yetkilisi/Çalışanı
Potansiyel Müşteri
İletişim Hizmet Alan Kişi/Müşteri Yetkilisi Ve Çalışanları
Çalışanın Aile Bireyleri
Çalışan Adayı
Çalışan
Hissedar/Ortak
Tedarikçi Yetkilisi/Çalışanı
Potansiyel Müşteri
Özlük Çalışan
Hukuki İşlem Çalışan
Hissedar/Ortak
Müşteri Yetkilisi
Müşteri İşlem Tedarikçi Yetkilisi
Hizmet Alan Kişi/Müşteri Yetkilisi Ve Çalışanları
İşlem Güvenliği Çalışan
Hissedar/Ortak
Finans Tedarikçi Yetkilisi
Çalışan
Hissedar/Ortak
Hizmet Alan Kişi/Müşteri Yetkilisi
Mesleki Deneyim Çalışan Adayı
Çalışan
Hissedar/Ortak
Görsel Ve İşitsel Kayıtlar Çalışan
Hissedar/Ortak
Sağlık Bilgileri Çalışan
Ceza Mahkûmiyeti Ve Güvenlik Tedbirleri Çalışan

Şirket anılan kişisel verileri şu amaçlarla işlemektedir:
Kimlik Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
Talep / Şikayetlerin Takibi
Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi
Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi
Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi
Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
Çalışan Adayı Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi
Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
İletişim Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Yetenek / Kariyer Gelişimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Talep / Şikayetlerin Takibi
Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi
Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi
Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi
Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
Çalışan Adayı Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi
Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
Özlük Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi
Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
Hukuki İşlem Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Müşteri İşlem Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
İşlem Güvenliği Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi
Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
Finans Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi
Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Mesleki Deneyim Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi
Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
Çalışan Adayı Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi
Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
Yetenek / Kariyer Gelişimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Görsel Ve İşitsel Kayıtlar Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Sağlık Bilgileri Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi
Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Ceza Mahkûmiyeti Ve Güvenlik Tedbirleri Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi
Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Şirket kişisel verilerinizi 6698 s. Kanun ve ilgili mevzuat ve şirket politikasına uygun olarak şu kişilere aktarabilmektedir:
Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri
Hissedarlar
Tedarikçiler
İş ortakları
Yetkili kamu kurum ve kuruluşları

Şirket kişisel verileri mevzuatta öngörülen bir saklama süresi olması halinde hukuki yükümlülüğünü yerine getirmek adına en fazla bu süre kadar; saklama süresi olmaması halinde işleme amacının gerektirdiği süre kadar Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikasına uygun olarak saklar. Bu sürelerin sona ermesiyle silme, yok etme veya anonim hale getirme imha yollarından biri kullanarak kişisel verileri imha eder.
Şirket kişisel verilerinizi iş başvuru formu, çalışanlar/tedarikçiler/müşteriler/alt işverenler/hizmet sağlayıcılarla yapılan sözleşmeler, özlük dosyası takip listesi, web sitesi iletişim formu, ilgili kişi başvuru formları, kartvizitler, alenileşmiş veriler gibi görsel, yazılı ve basılı dokümanlar aracılığıyla toplamaktadır.
Kişisel verilerinizin işlenme sebeplerini 6698 s. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat, 4857 s. İş Kanunu ve ilgili mevzuat, 6331 s. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 6098 s. Türk Borçlar Kanunu, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve ilgili mevzuat, 5651 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat, 213 Sayılı Kanun, 6102 sayılı Kanun ve ilgili ikincil kaynak ve mevzuat hükümleri oluşturur.
Şirketimiz veri güvenliğini sağlamak için Kanun’un 12. maddesi gereği uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbiri almaktadır.
İlgili kişi (kişisel verisi işlenen gerçek kişi) olarak Kanunun 11 inci maddesinde sayılan haklarınız şunlardır:
Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 
Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
Düzeltme, silme ve yok etme işlemlerinin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
İlgili kişi başvuru formumuzu (İndirmek için tıklayınız) kullanarak haklarınızı kullanabilirsiniz.

Kalite Politikamız